خبرهای ویژه

» خبر ویژه » گزارش هزینه ها و درآمدهای شهرداری تا پایان دی ماه ۹۶

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ - ۶:۵۲

 کد خبر: 12618

رسولی در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران ارائه کرد

گزارش هزینه ها و درآمدهای شهرداری تا پایان دی ماه ۹۶

خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران در صحن علنی شورا گزارشی درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در دو بخش بررسی عملکرد یک ماهه دی ماه (یک دوازدهم) و بررسی عملکرد از ابتدای سال تا پایان دی ماه 1396 را ارئه کرد.

به گزارش شهردار نت (پایگاه خبری تحلیلی شهرداری)، سید حسن رسولی گفت : شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی ماهانه نسبت به تامین منابع در سقف ۱۴.۹۱۶ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند.
وی افزود: اما در دی ماه سال جاری شهرداری تهران توانست با تحقق ۹۲ درصد منابع، مبلغ ۱۳.۷۳۷ میلیارد ریال را تحصیل و از این مبلغ ۵۷ درصد را صرف مصارف خود کند و مبلغ ۷.۸۲۱ میلیارد ریال را هزینه کند.

رسولی هم چنین گفت : در بخش منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای که عمدتا به عوارض تغییر کاربری ، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است شاهد تحقق ۳۳ درصد بیش از مصوب هستیم، در این بخش شهرداری عملکرد ۹.۳۹۰ میلیارد ریال به عنوان عملکرد ثبت کرده که نسبت به عملکرد آذرماه ۳۷ درصد افزایش داشته است.
رسولی ادامه داد : تحقق ۹۲ درصد منابع و ۵۲ درصد مصارف بودجه مصوب ، نشانگر آن است که شهرداری باید در مسیر انضباط و اجرای دقیق بودجه تلاش مضاعفی کند ، همچنین شهرداری درباره وضعیت ذخیره یا مصرف مازاد منابع نسبت به مصارف در دی ماه که رقمی معادل ۵.۹۱۵ میلیارد ریال است در گزارشات خود اشاره ای نکرده که ضروری است نسبت به تعیین و شفاف سازی مساله اقدام لازم را معمول کند.
وی اعلام کرد: شاهد کاهش وابستگی شهرداری به وام و منابع استقراضی هستیم به نحوی که تنها ۳ درصد منابع دی ماه از این محل تامین شده است.
رسولی خاطرنشان کرد : شهرداری با کاهش ۴۷ درصدی نسبت به آذر ماه مواجه هستیم که سبب شده است رقم منابع حاصل از واگذاری دارائی های مالی به رقم ۳۶۴ میلیارد ریال برسد.

رسولی با بیان اینکه در بخش مصارف هزینه ای که عمدتا به نگهداشت شهر ، حقوق و دستمزد و هزینه های اجتناب ناپذیر شهرداری اختصاص می یابد، شاهد عملکرد ۵.۴۷۵میلیارد ریالی هستیم ، گفت : این رقم نسبت به عملکرد آذرماه ۸ درصد کاهش داشته است و این نشانه ای است بر آغاز مسیر کاهش هزینه های اداره شهرداری که یک امر مهم و قابل توجه است و ضروری است از طریق توجه به کاهش هزینه های غیر ضرور و ارتقاء بهره وری نسبت به اصلاح روند موجود اقدام شود.
وی ادامه داد: در بخش مصارف تملک دارائی های سرمایه ای یا همان هزینه های توسعه شهر و اجرای پروژه های عمرانی شاهد عملکرد ۲.۱۴۵ میلیارد ریالی شهرداری هستیم که علی رغم افزایش ۱۱ درصدی نسبت به آذرماه همچنان با سقف مصوب شورا فاصله زیادی دارد و لازم است در تخصیص منابع به ویژه منابع مازاد درآمد بر هزینه ای که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردم مورد توجه جدی شهردار تهران قرار گیرد.
رسولی با بیان اینکه در بخش مصارف تملک دارائی های مالی یا همان هزینه های بازپرداخت وام ها،تسهیلات و دیون ما شاهد عملکرد ۲۰۱ میلیارد ریالی هستیم که متاسفانه نسبت به آذرماه کاهش داشته است و با کسری عملکردی ۲.۳۳۰ میلیارد ریالی در سقف مصوب شورا مواجه است ، تصریح کرد : ضروری است در تخصیص منابع به بازپرداخت اوراق مشارکت از محل منابع تدبیر شایسته ای اندیشیده شود تا بخشی از اعتبار مالی شهرداری احیاء شود. همچنین برای تادیه بدهی پیمانکاران اقدام شهرداری برای خرید دین در قالب تسهیلات مالی راهگشا و رافع مشکلات این عزیزان خواهد بود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت : در بخش عملکرد مصارف دی ماه اخبار شهرداری تهران با کسری عملکردی ۷.۰۹۴ میلیارد ریالی نسبت به مصوب شورا مواجه است و  عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارائی های سرمایه ای یعنی پروژه ها و هزینه های توسعه شهر است ، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه ۴۴ درصد منابع در این محل بوده است، شاهدیم تنها مبلغ ۲.۱۴۵ میلیارد ریال معادل ۲۷ درصد از منابع دی را در بخش تملک دارائی های سرمایه ای هزینه شده و با کسری عملکرد ۱۷ درصدی در این بخش مواجه لیم ، البته تحقق مصارف نسبت به آذر ماه ۱۲ درصد افزایش داشته است که امیدواریم به هزینه های توسعه شهر یعنی تملک دارائی های سرمایه توجه بیشتری شود تا چرخ توسعه و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان شتاب بیشتری یابد.

خزانه دار شورای شهر تهران گفت : شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی ده ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۴۹.۶۱۶ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند ، اما در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران توانست با تحقق ۷۲ درصد منابع، مبلغ ۱۰۷.۰۴۴ میلیارد ریال را تحصیل و مبلغ ۵۴.۸۱۹ میلیارد ریال هزینه کند.
وی ادامه داد : تحقق ۷۲ درصدی منابع و ۳۷ درصد مصارف بودجه مصوب نشانگر آن است که شهرداری باید در مسیر انضباط و اجرای دقیق بودجه و ثبت به روز اسناد مثبته مالی و به روز آوری حساب‌های پرداختنی تلاش جدی کند تا ما در تفاضل منابع و مصارف ده ماهه شاهد۵۲ میلیارد و ۲۲۵ میلیون اختلاف منابع مازاد بر مصارف نباشیمو
رسولی ادامه داد :‌ مطمئنا صد درصد این رقم هزینه شده است و حتی ریالی از آن ذخیره نیست و این اختلاف متاثر از عدم ثبت به روز اسناد مثبته است که ضروری است با اعمال صحیح قانون از بروز این گونه مسائل که اخبار شهرداری را از حیث شفافیت و تطابق با واقعیت عملکردی زیر سوال می برد، جلوگیری شود.
خزانه دار شورا ابراز امیدواری کرد : این روند گزارش دهی حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری که برابر قانون آغاز شده است زمینه های انضباط مالی و حاکم شدن قانون بر رویکردهای مالی و معاملاتی شهرداری را تقویت کند و شهروندان را از روند مالی شهری و آنچه در بخش مالی شهرداری می گذرد آگاه نماید و این آگاهی زمینه ساز پرسشگری و تقویت نظارت شهروندان بر شهرداری را فراهم سازد.


برچسب ها : , , , , , , , , , ,
دسته بندی : خبر ویژه , شهرداری تهران , شورای شهر , مصاحبه ها
ارسال دیدگاه